Adoptieprocedure 

Hoe gaat het adopteren van een pup in zijn werk?

Voordat een pup naar Nederland komt proberen Stichting Puppy Rescue Team en haar dierenbeschermers in het buitenland altijd zo veel mogelijk te weten te komen over het karakter en de achtergrond van de puppys.

Alle puppy’s die naar Nederland komen, gaan in het buitenland eerst naar een dierenarts. Ze krijgen een chip, worden ingeënt, ontvlooit en ontwormd en krijgen ze een Europees paspoort. Vervolgens worden de puppys met speciaal vervoer naar Nederland gebracht om hier naar een opvanggezin te gaan of direct geadopteerd te worden.

Het adoptie-tarief voor 2019 is € 350,00.

Deze tarieven zijn slechts een vergoeding voor:

*de medische checks

*bloedtesten en eventuele behandelingen

*de benodigde vaccinaties waaronder rabiës

*de chip en het inbrengen hiervan

*het paspoort

* het transport naar Nederland

Hoe kunt u reageren op een hond.

Wanneer u bij ons op de website een puppy ziet die u een nieuw huisje wilt geven, kunt u ons bellen of mailen. 

Wanneer u hebt aangegeven interesse te hebben in een hond, zal er telefonisch contact  met u worden opgenomen door één van onze vrijwilligers. In dit intake-gesprek zullen onder 
andere uw wensen en woonsituatie worden besproken en wij zullen u zo veel mogelijk over de pup vertellen. Wanneer beide partijen er zeker van zijn dat de betreffende pup een goede 
match kan zijn, wordt er een huisbezoek afgesproken.
 
Hierbij komt een vrijwilliger van Puppy Rescue Team bij u thuis om de thuissituatie te bekijken. Op deze manier kunnen wij zeker weten dat de pup goed terechtkomt. Vaak zijn er ook nog vragen. Deze kunt u tijdens het huisbezoek allemaal stellen. Wanneer iedereen positief is na het huisbezoek, kan de adoptie doorgaan.
 
Als de pup al in Nederland is, kunt u deze gaan bezoeken bij het gastgezin en voor het eerst kennismaken. In overleg met het gastgezin zal worden beslotenof de adoptie wel of niet zal plaatsvinden.

En dan verder....

De pup kan al in Nederland zijn of nog in het buitenland. Bij de pups die al in Nederland zijn, kunt u die gaan bezoeken bij het gastgezin na een gesprek met de contactpersoon van de stichting.

Als er een klik is en ook het gastgezin gaat akkoord, dan kunt u de pup niet meteen mee naar huis nemen. Er wordt een adoptiecontract gestuurd wat u invult en ondertekend en maakt u het geld over aan de stichting. Dan wordt er een datum en tijdstip afgesproken wanneer u de pup bij het gastgezin kunt ophalen. Wanneer de pup nog in het buitenland zit en u wilt hem of haar adopteren, dan proberen wij zo snel mogelijk de pup naar Nederland te halen.

Nazorg

Wanneer u uw nieuwe huisgenoot heeft opgehaald bij een gastgezin, zal de contactpersoon waar u mee gesproken heeft in de eerste weken een aantal malen contact met u opnemen. U kunt dan bij haar terecht met uw vragen en samen bespreken hoe het gaat.
De nazorgmedewerkers van Stichting Puppy Rescue Team zal na verloop van tijd via email of telefonisch nog een aantal malen contact met u opnemen om te kijken hoe het gaat met uw nieuwe huisdier in zijn/haar nieuwe huis. Op deze manier probeert Stichting Puppy Rescue team u altijd de gelegenheid te geven vragen te stellen en kunnen wij ook het welzijn van de pup volgen.